Regulamin korzystania z wyciągu narciarskiego i wypożyczalni sprzętu

⦁ Przejazd wyciągiem możliwy jest tylko po zakupie biletu w kasie lub u biletera, karnet 16 przejazdów za 48zł, 8 przejazdów za 30zł, 1 za 5zł lub pakiety rodzinne.
⦁ Zakupiony karnet jest ważny bezterminowo, w czasie pracy wyciągu. Zwrot pieniędzy za niewykorzystane przejazdy, możliwy jest tylko w kasie wyciągu.
⦁ Przestrzegaj znaków informacyjnych i ostrzegawczych na trasie i na obiekcie. Słuchaj ostrzeżeń i pouczeń obsługi obiektu, w razie nie zastosowania się do regulaminu, usuniemy Cię z trasy i obiektu.
⦁ W trakcie wyjazdu na orczyku, zakaz jazdy slalomem lub tyłem.
⦁ Bezwzględny zakaz jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
⦁ Zakaz jazdy na jednym orczyku dorosłego z dzieckiem.
⦁ Aby wypożyczyć sprzęt, należy uiścić opłatę zgodną z cennikiem, na czas wypożyczenia podpisać umowę, Twoje dane – zgodnie z RODO, są wykorzystywane tylko do celów umowy i na czas trwania umowy wypożyczenia sprzętu, nie są przez Firmę PW Jerry w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane do celów marketingowych, ani żadnych innych, ani przekazywane osobom trzecim. Administratorem danych jest PW Jerry. W gestii klienta wypożyczalni, jest odbiór podpisanej umowy i danych wraz ze zwrotem sprzętu. Jeśli nie chcesz podpisywać umowy wypożyczenia, pozostaw zamiast tego – kaucję w wysokości 1000zł PLN za komplet lub inny wartościowy przedmiot.
⦁ Za wszelkie zniszczenia sprzętu, powstałe na skutek upadku, niewłaściwego użytkowania sprzętu lub inne zdarzenia, podczas czasu wypożyczenia, pełną odpowiedzialność finansową ponosi klient. Równocześnie dla własnego dobra, sprawdź sprzęt przed wypożyczeniem. Cennik: złamany kijek 1szt 50zł, uszkodzenie wiązania (złamanie) 250zł, złamanie narty 700zł, uszkodzenie ślizgu 100zł.
⦁ Za podanie niewłaściwej wagi ciała do ustawienia wiązań, odpowiedzialność ponosi klient.
⦁ Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu, nie ponosimy odpowiedzialności. Istnieje możliwość odpłatnego przechowania pod zamknięciem.
⦁ Osoby, które nie potrafią jeździć na nartach lub snowboardzie, nie korzystają z lekcji z instruktorem, a swoim zachowaniem narażają innych na niebezpieczeństwo lub zniszczą wyposażenie wyciągu (siatki, maskotki, ogródek narciarski), są w pełni odpowiedzialne finansowo i karnie wobec osób trzecich i właściciela obiektu.

Regulamin wypożyczalni odzieży i akcesoriów narciarskich

⦁ Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, podpisując umowę akceptuje wszystkie jego punkty.
⦁ Na potrzeby umowy, a zgodnie z RODO, wszystkie dane zawarte w umowie są przez nas przechowywane tylko na czas trwania umowy, nie są w żaden sposób przetwarzane ani wykorzystywane, ani udostępniane stronom trzecim. Administratorem danych osobowych jest firma A&J 4x4 Off-Road Adventure. Wypożyczający może odmówić podania danych do umowy, w takim wypadku zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości pełnej wartości przedmiotu umowy.
⦁ Za wypożyczenie stroju pobierana jest ustalona cennikiem opłata z góry.
⦁ Data zwrotu i godzina będą podane w umowie.
⦁ W razie niedotrzymania terminu zwrotu, naliczone będą opłaty zgodne z cennikiem.
⦁ Zagubiona lub zniszczona odzież/akcesoria podlegają obowiązkowi pokrycia równowartości zniszczeń (jeśli możliwa naprawa) bądź całej wartości według następującego cennika: kurtka 750zł, spodnie 350zł, rękawiczki 100zł, gogle 150-200zł.
⦁ Każdy strój przed wypożyczeniem jest odpowiednio prany/dezynfekowany.
⦁ Pranie/odplamianie odzieży przez wypożyczającego, przed zwrotem, jest ZABRONIONE.

Regulamin SNOW TUBING

⦁ Bilety do nabycia w kasie wyciągu.
⦁ Tylko jedna osoba może jechać na pontonie, nie ma możliwości jazdy rodzica z dzieckiem.
⦁ Snowtubing przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia i dla osób do 100kg wagi.
⦁ Zjazd odbywa się tylko i wyłącznie śnieżną rynną.
⦁ Dzieci do lat 16 mają obowiązek jeździć w kaskach, pozostałym, w tym dorosłym, zalecamy również jazdę w kaskach. Kaski dostępne u obsługi wyciągu.
⦁ Zakaz jazdy w butach narciarskich, dozwolone tylko miękkie obuwie.
⦁ W oponie siadamy tyłem, rękoma trzymamy specjalne uchwyty. Niedozwolona jest jazda na brzuchu. Zalecamy skrzyżowanie nóg w pontonie, tak aby nie wystawały poza obrys pontonu.
⦁ Nie dopuszczamy przewozu osób z szalikami obwiązanymi wokół szyi, osób z plecakami lub torebkami.
⦁ Nie wolno z opony wysiadać w czasie zjazdu.
⦁ Po zatrzymaniu opony na dole rynny, należy poczekać na pomoc obsługi wyciągu, która wczepi w zaczep wyciągu.
⦁ W trakcie podjazdu wyciągiem obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz dotykania, łapania liny wyciągu, ręce trzymamy cały czas na uchwytach. Nie wolno szarpać pontonu, podskakiwać, obracać się, należy spokojnie siedzieć, ponton automatycznie, samoczynnie, bez pomocy, wypina się na górze z wyciągu.
⦁ Zakaz jazdy po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
⦁ Na Snowtubing można korzystać z karnetów z dużego wyciągu narciarskiego skischooljerry. Wówczas 1 zjazd na pontonie = 2 zjazdy na wyciągu narciarskim.