SNOW TUBING

SNOW TUBING KAMIKAZE

Wspaniała zabawa dla dzieci i dorosłych
aktualności i filmiki tu

Uwaga: z tubingu mogą korzystać dzieci od lat 5 oraz dorośli do 100kg wagi ciała. Szczegółowy regulamin przed wejściem na tor.
Cennik: pojedynczy zjazd - 10 zł, karnet 4 zjazdy - 25zł, karnet 8 zjazdów - 40zł.

REGULAMIN SNOW TUBING

 1. Bilety do nabycia w kasie wyciągu.
 2. Tylko jedna osoba może jechać na pontonie, nie ma możliwości jazdy rodzica z dzieckiem.
 3. Snowtubing przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia i dla osób do 100kg wagi.
 4. Zjazd odbywa się tylko i wyłącznie śnieżną rynną.
 5. Dzieci do lat 16 mają obowiązek jeździć w kaskach, pozostałym, w tym dorosłym, zalecamy również jazdę w kaskach. Kaski dostępne u obsługi wyciągu.
 6. Zakaz jazdy w butach narciarskich, dozwolone tylko miękkie obuwie.
 7. W oponie siadamy tyłem, rękoma trzymamy specjalne uchwyty. Niedozwolona jest jazda na brzuchu. Zalecamy skrzyżowanie nóg w pontonie, tak aby nie wystawały poza obrys pontonu.
 8. Nie dopuszczamy przewozu osób z szalikami obwiązanymi wokół szyi, osób z plecakami lub torebkami.
 9. Nie wolno z opony wysiadać w czasie zjazdu.
 10. Po zatrzymaniu opony na dole rynny, należy poczekać na pomoc obsługi wyciągu, która wczepi w zaczep wyciągu.
 11. W trakcie podjazdu wyciągiem obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz dotykania, łapania liny wyciągu, ręce trzymamy cały czas na uchwytach. Nie wolno szarpać pontonu, podskakiwać, obracać się, należy spokojnie siedzieć, ponton automatycznie, samoczynnie, bez pomocy, wypina się na górze z wyciągu.
 12. Zakaz jazdy po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Na Snow Tubing można korzystać z karnetów z dużego wyciągu narciarskiego skischooljerry. Wówczas 1 zjazd na pontonie = 2 zjazdy na wyciągu narciarskim.

 

SNOW TUBING REGULATIONS

1. Tickets available at the ticket office.

2. Only one person can go on a pontoon, it is not possible to ride a parent with a child.

3. Snowtubing designed for children over 5 years of age and for people up to 100kg in weight.

5. Children under 16 are required to ride in helmets, others, including adults, we also recommend riding in helmets. Helmets available at the lift service.

6. No driving in ski boots, only soft footwear allowed.

7. We sit with the back in the tire, with our hands we hold special handles. It is not allowed to ride on the stomach. We recommend crossing the legs in a pontoon so that they do not extend beyond the outline of the pontoon.

8. We do not allow transport of people with scarfs tied around the neck, people with backpacks or bags.

9. It is forbidden to get off the pontoon during the descent.

10. After stopping the pontoon at the bottom, wait for assistance of lift service, which will attach to the lift catch.

11. During the uphill drive the lift-rope is strictly forbidden to touch, catch the rope of the lift, hands are kept on the handles all the time. It is not allowed to jerk the pontoon, jump, rotate, sit quietly, at the top the pontoon will automatically, without help, pull itself up from the lift.

12. No driving after drinking alcohol or other intoxicants.

13. On Snow Tubing you can use the skipasses from the large ski lift skischooljerry. Then 1 slide with the pontoon = 2 downhill runs at the ski lift.

 

 
 

Prognoza Pogody Zakopane

 

 

POLECAMY

Anna Guzik Bijou

 

WILLA POD NIEBEM

93986 logo

bezpośrednio przy naszym stoku...

P1060303

 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj: Home SNOW TUBING